Tjänster

Registrering, bearbetning och rapportering av affärshändelser: företag kan skicka/lämna in underlag varje månad. Verifikationer sätts i datumordning när de betalats i pärmar (vid kontant/

-bokslutsmetod) av bokföringsbyrån. Verifikationerna konteras och registreras. När registreringen är klar, skickas/hämtar kunden en ekonomisk sammanställning i form av olika rapporter samt en färdig moms – och arbetsgivardeklaration (fd. skattedeklaration) att lämna in till skatteverket.

Från 1 januari 2014: Nytt är att företag med en årlig nettoomsättning som uppgår till högst tre miljoner kr får senarelägga bokföringen av andra affärshändelser än kontanta in- och utbetalningar till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. Från 31 dec 2014: Bokför man i ett program ska en bokföringspost alltid rättas genom en särskild rättelsepost, se mer: http://www.blinfo.se/foretagskunskap/nytt-rad-om-lopande-bokforing__13482

 

 

 

 

 

 

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)