Rapportera

Rapportera: bokslut och deklaration till Skatteverket: Enskilda näringsidkare: NE (Inkomst av näringsverksamhet), Inkomstdeklaration: INK1 samt momsbilaga, förenklat årsbokslut K1 (sparas och arkiveras i 7 år i firmans räkenskaper). Resultatberäkning (baserat på försäljning/omsättning), med avsättning till expansionsfond, periodiseringsfond och räntefördelning.

Ideell förening: BFN förenklat årsbokslut: K1 samt INK3 (Både INK3 och NE och K1 innehåller räkenskapsschema: Balans- och Resultaträkning). Ideella föreningar kan upprätta egen K1 enl. BFN:s vägledning: http://www.bfn.se/redovisning/VAG/VL10-1-K1ideella.pdf).

(HB: INK3 med bilagor samt förenklat årsbokslut eller årsbokslut. AB: årsredovisning: K2 eller K3 blankett. Bolagsskatt som aktiebolag betalar på den vinst bolaget gör är 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 eller senare. Dessförinnan var den 26,3 procent).

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)