Bearbeta

Bearbeta: Sammanställningar av resultat- och balansrapporter månadsvis och årsvis. Vinstdispositioner. Avskrivningar. Avdrag. Periodiseringar vid bokslut. Beräkning av skatteskuld. Skatteplanera bokslut. Backup-rutiner. Tolkning: analys av uttagna rapporter. Resultat -och likviditetsbudget (planering av kostnader/intäkter resp. in- och utbetalningar). Handelsrätt: associationsrätt, avtalsrätt.

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)