Välkommen!

Information om redovisnings- och bokföringstjänster till ideella föreningar, enskild näringsidkare (samt HB och AB).

Redovisning/bokföring, skattedeklarationer (mervärdesskatte- /momsdeklaration/ samt arbetsgivardeklaration) och årsbokslut (inkl. inkomstdeklaration) skall ske enligt god redovisningssed: bokföringslagen, årsredovisningslagen samt enl. Bokföringsnämndens riktlinjer. 

Småföretag med ett fåtal anställda, enmansföretag: enskild näringsidkare, ideella föreningar och handelsbolag med högst 3 miljoner i nettoomsättning per år kan ha förenklat årsbokslut. Från och med 1 januari 2011 får alla företag som har en omsättning på högst 3 miljoner kr använda kontant-/bokslutsmetoden. Vid behov även huvud-/faktureringsmetoden. (Mindre aktiebolag: årsredovisning enl. K2 blanketten).

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)